e-Form

Maklumat Pengadu (Complainant Information)

Drag and drop files here or Browse

Maklumat Tertuduh (Information of Accusee) :

Sebarang aduan, laporan atau maklumat palsu dan / atau dengan sengaja dan / atau berniat jahat atau memalukan imej pekerja atau reputasi syarikat dan / atau atas sebab lain dan penyalahgunaan mekanisme sistem pengurusan pemberian maklumat, fakta bahawa telah melakukan kesalahan dan tatatertib, tindakan boleh diambil kepada pekerja yang terlibat
Any complaint, report or false information and/or purposely and/or malicious or disgrace an image of the employee or company reputation and/or for any other reason and misuse of the mechanism management system of whistleblowing, fact of having committed an offence and disciplinary action could be taken to any employee entangle.
 

Head Quarters:

WISMA RAHMAT
No. 52 & 54, Jalan SS6/14, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

© 2024, SRT Security.

Search